ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรุดตรวจสอบโรงสูบน้ำประปาแม่สอด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นแดง หลังประชาชนในอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบหนักมาหลายวัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรุดตรวจสอบโรงสูบน้ำประปาแม่สอด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นแดง หลังประชาชนในอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบหนักมาหลายวัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากรุดตรวจสอบโรงสูบน้ำประปาแม่สอด เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นแดง หลังประชาชนในอำเภอแม่สอดได้รับผลกระทบหนักมาหลายวัน

                นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เดินไปยังโรงสูบน้ำเพื่อผลิตน้ำประปาจากแม่น้ำเมย การประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ริมแม่น้ำเมยชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สอด จังหวัดตาก โดยมีนายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ตำแหน่ง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่สอด และนายวินิจฉัย โทณะสุต หัวหน้างานผลิตน้ำ การประปาแม่สอด ให้การต้อนรับและนำคณะผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ออกตรวจสอบระบบการผลิตและปัญหาที่พบกรณีในช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาน้ำประปามีสีแดงขุ่น โดยเบื้องต้นการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ได้เคยชี้แจงไปแล้วว่าเกิดจากเกษตรกรต้นน้ำเปิดหน้าดินเพื่อปลูกผลผลิตทางการเกษตรและทำให้ดินแดงไหลลงสู่แม่น้ำเมยในช่วงฝนตก ทำให้ประชาชนผู้ใช้น้ำได้รับผลกระทบและได้ร้องเรียนเพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตากไปตรวจสอบ

นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า ในวันนี้การประปาแม่สอดได้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการคัดกรองน้ำและการล้างถังพักเก็บน้ำ-ระบบการกรองน้ำใส และในวันนี้ตนเองจะเดินทางไปยัง อ.พบพระ จ.ตาก ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแม่น้ำเมย เพื่อดูในเรื่องการเปิดหน้าดินของเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการเปิดหน้าดิน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบผลิตน้ำประปาในพื้นที่ใต้น้ำ ซึ่งในวันนี้พบว่าการประปาแม่สอด ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่มมาตรการ การกลั่นกรองน้ำยิ่งขึ้น และผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด ยืนยันว่าจะไม่ให้เกิดปัญหานี้อีก หากแม่น้ำเมยมีน้ำแดงขุ่นก็จำเป็นต้องลดการผลิตลง 50 % เพื่อเพิ่มการคัดกรองน้ำไม่ให้น้ำขุ่น

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอแม่สอด กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาค ต้องขออภัยผู้ใช้น้ำอย่างยิ่งที่ได้เกิดปัญหาน้ำประปาแดงขุ่น ขณะนี้ได้เร่งแก้ไขปัญหาด้วยการคัดกรองน้ำใส และล้างระบบท่อและถังพักเก็บน้ำทั้งหมด ซึ่งตั้งแต่วันนี้ สีน้ำประปาจะใสขึ้น อย่างไรก็ดีหากเกิดปัญหาที่ต้นน้ำมีการเปิดหน้าดินของเกษตรกรต้นน้ำ การประปาแม่สอด ก็มีความจำเป็นต้องลดการผลิตลงครึ่งหนึ่งเพื่อ คัดกรองน้ำใส เพราะหากผลิตเต็ม 100 %อาจจะทำให้น้ำขุ่นแดง จึงแจ้งมาให้ทราบ ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำประปาขุ่นแดง

ภาพ / ศิริพันธ์  นันทะศิริ  / ข่าว / อัศวิน  พินิจวงษ์

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป