ผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ด่านชายแดน ตรวจสถานการณ์เชื่อ พม่าแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ การค้าชายแดนไทย-พม่า ด่านศุลกากรแม่สอด-เมียวดี เริ่มปกติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ด่านชายแดน ตรวจสถานการณ์เชื่อ พม่าแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ การค้าชายแดนไทย-พม่า ด่านศุลกากรแม่สอด-เมียวดี เริ่มปกติ

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากลงพื้นที่ด่านชายแดน ตรวจสถานการณ์เชื่อ พม่าแก้ปัญหาความขัดแย้งได้ การค้าชายแดนไทย-พม่า ด่านศุลกากรแม่สอด-เมียวดี เริ่มปกติ

                เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และนายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก- นายปรีชา ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ด่านศุลกากรแม่สอด- และด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก ได้ไปที่ด่านพรมแดนไทย-พม่า  แม่สอด – เมียวดี บ้านริมเมย หมู่ 1 ตำบลท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบสถานการณ์ชายแดนไทย –พม่า หลังจากที่เกิดการสู้รบระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงดีเคบีเอ.กับ ทหารรัฐบาลพม่า บริเวณทางหลวง สายเมียวดี – จังหวัดกอกาเรก ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ประจำด่านเข้มงวดกวดขัน บุคคล และสิ่งผิดกฎหมาย ในการข้ามด่านพรมแดนไปมา ขณะที่บรรยากาศบริเวณด่านพรมแดน ช่วงเหตุการณ์ปกติ มีสินค้าเข้า – ออก มีชาวพม่า จากจังหวัดเมียวดี และพื้นที่ใกล้เคียง เดินทางโดยรถยนต์ และเดินทางเข้ามาซื้อเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค-บริโภค ในเขตไทย
                นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก กล่าวว่า เชื่อว่า เหตุการณ์การสู้รบในฝั่งพม่า น่าจะยุติลงได้ และรัฐบาลพม่า จะสามารถแก้ไขได้ เชื่อว่าคงไม่นาน แต่บรรยากาศที่ชายแดน ยังคงมีประชาชนไทย – พม่า ข้ามไปมาตามปกติ

                ที่บริเวณด่านศุลกากรพรมแดนแม่สอด-เมียวดี เชิงสะพานมิตรภาพไทย-พม่า อ.แม่สอด จ.ตาก นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ นายด่านศุลกากรแม่สอด แจ้งว่าการค้าชายแดนในช่วงนี้เริ่มเป็นปกติ การสู้รบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าพรมแดนและสภาพรถบรรทุกสินค้าข้ามแดนเป็นปกติ มีรถบรรทุกสินค้ามารอการทำพิธีการทางศุลกากรเพื่อส่งออกไปพม่าตามปกติเช่นเดิม สำหรับการเดินทางไปมาหาสู่ ของประชาชน และการค้าขายระหว่างไทย-พม่า ช่วงนี้เริ่มเป็นปกติแล้ว ภายหลัง กองกำลังชนกลุ่มน้อยกะเหรี่ยง 4 กลุ่มที่ร่วมกันเจรจากับฝ่ายพม่าสามารถบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกันชั่วคราวเพื่อความสงบสุข
                อย่างไรก็ตาม มีชาวพม่าบอกว่า ยังได้ยินเสียงปืนอยู่ ในพื้นที่ลึกห่างจากชายแดน แต่ไม่มีผลกระทบและไม่รุนแรงเหมือนเช่น 4-5 วันที่ผ่านมา คาดว่าน่าจะเป็นการปะทะระหว่างชุดลาดตระเวนที่ไปพบกัน ซึ่งไม่ได้ปะทะกันบริเวณถนนเส้นทาง เมียวดี-กอกาเรก ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปะทะรุนแรงเมื่อหลายวันก่อน

ภาพ /  ศิริพันธ์  นันทะศิริ  ข่าว / อัศวิน  พินิจวงษ์

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป