ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS ชั้น 3 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS ชั้น 3 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS ชั้น 3 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก

                ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน OSS ชั้น 3 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ถนนสายเอเชีย อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสมชัยฐ์ หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน OSS เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยมีนายสุธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายปรีชา  ใจเพชร นายอำเภอแม่สอด ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐ ปวงละคร รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย  พร้อมประชุมหารือเพื่อพัฒนาศูนย์บริการ สสว.หรือ OSS เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนศูนย์ ฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ประสานงาน ผู้รับเรื่องประจำศูนย์ ฯ เพื่อเป็นการจัดเตรียมความพร้อมต้อนรับนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะ ที่จะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก และเยี่ยมเยือนประชาชนในเขตพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตาก ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558

                นายกริชชา ฤทัยธนารัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายส่งเสริม SMEs สสว. กล่าวว่า ได้เปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการค้าการลงทุน OSSขึ้นที่ชั้น 3 สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ตั้งแต่ต้นปี 2558 โดยให้บริการแก่นักลงทุน ผู้สนใจในการทำธุรกิจ ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ การให้คำแนะนำ การขอรับสิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก รับ AECให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป