ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเยี่ยมชมสวนดอกกุหลาบในพื้นที่อำเภอพบพระ ที่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความรัก ในเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเยี่ยมชมสวนดอกกุหลาบในพื้นที่อำเภอพบพระ ที่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความรัก ในเดือนกุมภาพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดตากเยี่ยมชมสวนดอกกุหลาบในพื้นที่อำเภอพบพระ ที่เตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแห่งความรัก ในเดือนกุมภาพันธ์

                ที่สวนดอกกุหลาบพันธ์เลดีพิงค์ ของลุงชัยยันต์ บ้านรวมไทยพัฒนา 8 ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก นายสมชัยฐ หทยะตันย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก โดยได้เข้าเยี่ยมชมหลังจากได้มาปฏิบัติราชการที่อำเภอพบพระ  มีนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอพบพระ และคณะหัวหน้าส่วน ข้าราชการในพื้นที่ ร่วมคณะในครั้งนี้ด้วย โดยได้เชิญชวนเที่ยวชมกุหลาบที่กำลังบานสะพรั่ง สวยงามต้อนรับเทศกาลแห่งความรัก และรับรองว่าปลอดจากสารเคมีอย่างแน่นอน  ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่าอำเภอพบพระเป็นแหล่งแหล่งปลูกผลิตกุหลาบมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ และจะมีการจัดงานเพื่อสอดรับกับกิจกรรม  9 วันหรรษาพาสนุกแบบสุขๆ ของจังหวัดตากที่มีนโยบายประกาศอิสรภาพ..พืชพรรณธัญญาหารและดอกไม้แปลงกุหลาบแปลงนี้ได้รับอิสภาพแล้ว  ขอเชิญประชาชนเข้าชมความสวยงามของดอกกุหลาบสีชมภู..”พันธุ์เลดีพิงค์”ที่สวนลุงชัยยันต์  ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 หรือติดต่อสอบถามเส้นทางได้ที่ ผู้ใหญ่บ้านสงัด วินนัน 085-164-2455

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป