ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี  เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงานวันแห่งสหภาพเมียนมา 

                เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 07.30 น. นายสมชัยฐ์  หทยะตันย์ติ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมนายธนยศ  ปานขาว นายอำเภอแม่สอด และตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ตาก ร่วมงานวันแห่งสหภาพเมียนมา  ประจำปี 2559 ณ บริเวณสนามหน้าโรงพยาบาลจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา โดยนายหลิ่ว โก่ อู ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี  ได้เชิญเพื่อเป็นเกียรติในการทำพิธีสำคัญของประเทศอีกงานหนึ่ง ร่วมกับข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในจังหวัดเมียวดี สำหรับวันแห่งสหภาพเมียน หรือการก่อตั้งสหภาพเมียนมาร์ หรือการปลดแอกดินแดนออกจากการอยู่ภายใต้อาณานิคมของสหราชอาณาจักร ที่เป็นผลสืบเนื่องจาก “ความตกลงเวียงปางหลวง” ระหว่างคณะผู้แทนจากสหราชอาณาจักร กับตัวแทนชนกลุ่มน้อยจากหลายเผ่า เดินหน้าสร้างความร่วมมือ เพิ่มความสามัคคีในบรรดาชนกลุ่มน้อย และประชาชนในรัฐต่างๆให้เป็นหนึ่งเดียว ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี ได้อ่านสาร์สจาก ประธานาธิบดีประเทศเมียนมา ที่กระตุ้นให้รัฐต่างๆในประเทศเมียนมา มีความเข้มแข็งและร่วมพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ หลังจากเสร็จพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเมียวดี นำคณะ ร่วมรับประทานอาหารเช้า และเดินเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานราชการต่างๆที่ทางจังหวัดเมียวดีจัดขึ้นอีกด้วย

ภาพ / ข่าว พิชิต พฤกษาโสภา / อานัต คำพีระ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป