ผู้ว่าศุภชัยเยี่ยมชุมชน อ.เมืองพะเยา : เสาร์ 13 สค.2559

ผู้ว่าศุภชัยเยี่ยมชุมชน อ.เมืองพะเยา : เสาร์ 13 สค.2559

กิจกรรม “ผู้ว่าฯศุภชัยเยี่ยมชุมชน”วันเสาร์นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.พะเยา อาศัยวันหยุดเสาร์นี้ลงบ้านงิ้ว หมู่ 6 ต.บ้านสาง อ.เมืองพะเยา เยี่ยมชมชุมชนทำครกหินแห่งเมืองพะเยา

เยี่ยมชมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม..”นายป้อมเพชร กาพึง” บ้านเลขทึ่ 35 บ.ต๋อมดง หมูที่ 5 ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา การเลี้ยงโคนม พ่อป้อมเพชร กาพึง บ.ต๋อมดง พ่อป้อมเพชร กาพึง ปราชญ์ด้านการเกษตร ผู้สั่งสมประสบการณ์การเกษตรแนวทฤษฎีใหม่ มานับ 20 ปี เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตรปลอดสารพิษ ปัจจุบันได้ทดลองเลี้ยงโคนม จำนวน 6 ตัว

บ่ายของวันเสาร์ที่ 13 สค.2559 ลงเยี่ยมกลุ่มจักสานผักตบชวา บ.ต๊ำพระแล ม.7 ต.บ้านต๊ำ อ.เมืองพะเยา การรวมกลุ่มสตรีในชุมชน จำนวน 26 คน จักสานผลิตภัณฑ์ผักตบชวา รูปแบบต่าง ๆ ส่งออกจำหน่าย ตามคำสั่งซื้อ ตลาดหลักส่งที่ตลาดนัดจตุจักร กรุงเทพฯ

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..