ผู้ว่าฯ บึงกาฬ เปิดงาน อย.น้อย ระดับจังหวัด ปี 2558

ผู้ว่าฯ บึงกาฬ เปิดงาน อย.น้อย ระดับจังหวัด ปี 2558

วันนี้ (3 กันยายน 2558) ณ ห้องประชุมโรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ  นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน มหกรรม อย.น้อย  มี นายแพทย์วิทยา  พลสีลา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ ให้การต้อนรับและกล่าวรางาน ผู้เข้าร่วมงาน 430 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยบริการสาธารณสุข ครูอนามัยโรงเรียน และแกนนำนักเรียน ระดับชั้นมัธยมและประถมศึกษา เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดบูท นำเสนอผลงาน ประกอบการแสดง เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารและยา 

20150309163521.jpg20150309163529.jpg

 ABOUT THE AUTHOR

.........สร้างสรรค์ ผู้มีปัญญามาก สนทนากันเรื่องหลักการ ผู้มีปัญญาปานกลาง สนทนากันเรื่องเหตุการณ์ ผู้มีปัญญาน้อย สนทนากันเรื่องของคนอื่น .......... https://www.facebook.com/video/embed?video_id=447308985361934