ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

                                     ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกรกฎาคม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอสามัคคี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นายสำราญ นามราช ประธานชุมชนจ๊อกจอสามัคคี และนายเฉลิมชัย ภู่เฉลิมตระกูล      หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี นำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารในเรื่องการประชุมของชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ในวันที่ 22 กรกฎาคม ที่วัดมณีไพรสณฑ์ การประชุมชมรมสันติสุขเบาหวานในวันที่ 24 กรกฎาคมที่ห้องเพทายโรงพยาบาลแม่สอด ในวันนี้ทางโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลได้จัดเจ้าหน้าพยาบาลมาดูและตรวจสุขภาพให้พร้อมแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพกับทางผู้สูงอายุ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป