ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

                                     ชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอสามัคคี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นาง บัวไหล  บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่วมเป็นพี่เลี้ยงสัญจร นายสำราญ นามราช ประธานชุมชนจ๊อกจอสามัคคี และนายเฉลิมชัย ภู่เฉลิมตระกูล      หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี นำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้น ทางโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลมาให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพกับทางผู้สูงอายุ การชี้แจงรายรับรายจ่ายของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญในวันมาฆบูชา  ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป