ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

                ที่ทำการชุมชนชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวประจำเดือนกุมภาพันธ์เพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัยเช่นเดียวกัน โดยนายสุนทร อินหลวง ประธานชุมชนตาลเดี่ยวและนาย เมธา ยิ่งยวด หัวหน้าผู้สูงชุมชนตาลเดี่ยวนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมในวันนี้พร้อมนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ จากนั้นหัวหน้าผู้สูงชุมชนตาลเดี่ยวแจ้งให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงการชี้แจงข่าวสารการจัดกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุแม่สอด ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 ที่โรงพยาบาลแม่สอด  ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตและแนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทางสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป