ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมประจำเดือนพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมประจำเดือนพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมประจำเดือนพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

                ที่ทำการชุมชนชุมชนตาลเดี่ยวเขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นโดยกองงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดร่วมกับชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวจัดประชุมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวประจำเดือนมกราคมเพื่อร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงวัย โดยนายสุนทร อินหลวง ประธานชุมชนตาลเดี่ยวและนาย เมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดนำสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในชุมชนเข้าร่วมประชุมในวันนี้พร้อมนำไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ จากนั้นหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวแจ้งให้ผู้สูงอายุรับทราบถึงการชี้แจงข่าวสารจากทางโรงพยาบาลแม่สอดและข่าวสารจากทางเทศบาลนครแม่สอด  ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตและแนะนำการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ หลังเสร็จสิ้นการประชุม ทางสมาชิกชมรมผู้สูงอายุชุมชนตาลเดี่ยวร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

ภาพ / ข่าว  กานต์สิรี วิมุกตายน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป