ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม2559

ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม2559

ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมกราคม2559

                             ที่ทำการชุมชนบัวคูณเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก สมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนมกราคม โดยมีนายระยอง ศรีพุ่ม หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ นางมาลัย เอื้องอ้าย ประธานชุมชนบัวคูณ และนางสมทรง เพชรแทน หัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนบัวคูณพร้อมด้วย นางบัวไหล บุญส่งรองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ

                           พร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ  และร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนพฤศจิกายนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูง กิจกรรมนันทนาการ ร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการใหม่ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค และมีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ตามลำดับ ปิดท้ายด้วยการจับรางวัลแลกของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป