ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณและผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณและผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณและผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคีจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

                             ที่ทำการชุมชนบัวคูณเขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนบัวคูณ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนมีนาคม โดยมีนางมาลัย เอื้องอ้าย ประธานชุมชนบัวคูณ และ นายระยอง ศรีพุ่ม หัวหน้าผู้สูงอายุชุชนบัวคูณ นำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ พร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ  และร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือน

                          ส่วนทางชมรมผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี ก็จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนมีนาคมเช่นกัน ณ ที่ทำการชุมชนจ๊อกจอสามัคคี เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสำราญ นามราช ประธานชุมชนจ๊อกจอสามัคคี และนายเฉลิมชัย ภู่เฉลิมตระกูล      หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนจ๊อกจอสามัคคี พร้อมนาง บัวไหล  บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดร่และนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมเป็นพี่เลี้ยงสัญจรนำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้น ทางโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลมาให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพกับทางผู้สูงอายุ การชี้แจงรายรับรายจ่ายของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกผู้สูงอายุในเดือนเมษายน  ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป