ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์

                                     ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นายปัญญา ธัญญพิพัทธ์      หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง นำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารจากทางหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง เจ้าหน้าพยาบาลมาดูและตรวจสุขภาพให้พร้อมแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพกับทางผู้สูงอายุ การมอบดอกกุหลาบให้กับสมาชิกผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลแห่งความรัก ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป