ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือนมีนาคม

                                     ชมรมผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่ง จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนมีนาคม พร้อมบรรยายให้ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุ ณ ที่ทำการชุมชนบ้านทุ่ง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตากนายปัญญา ธัญญพิพัทธ์ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนบ้านทุ่งร่วมกับนายเมธา ยิ่งยวด ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด นำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้นเป็นการชี้แจงข่าวสารจากทางชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอด ในการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดตากประจำปี 2559 ที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอด ในวันที่ 4 เมษายน 2559 ในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่พยาบาลมาดูและตรวจสุขภาพให้พร้อมแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพกับทางผู้สูงอายุ ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป