ผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์จัดกิจกรรมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

                             ชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด ร่วมกันจัดการประชุมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ระจำเดือนกรกฎาคม ให้กับชมรมผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ที่ทำการชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก  นายสมศักดิ์ คงกล่อมหัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนประชารักษ์ พร้อมนายสุนทร สันธิศิริ ประธานชุมชนประชารักษ์และนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดได้นำสมาชิกผู้สูงอายุร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ ได้มีการตรวจวัดความดันโลหิตสูงจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่น เทศบาลนครแม่สอด จากนั้นได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิก การชี้แจงการร่วมทำบุญร่วมถวายเทียนพรรษาและการเข้าร่วมกรอกใบสมัครบอกบุญช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยในวันนี้ทางเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นได้ชี้แนะในการดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคร้าย โรคเมอร์ส ปิดท้ายการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป