ผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดประชุมประจำเดือนพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดประชุมประจำเดือนพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

ผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดประชุมประจำเดือนพร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

              ที่ทำการชุมชนวัดหลวง เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ศูนย์สุขภาพโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนกุมภาพันธ์ โดยดาบตำรวจดี ทิพย์วงศ์ ประธานผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง นำสมาชิกเข้าร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือน ในช่วงเช้าเป็นการตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิตจากเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอด การวัดรอบเอว ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงโดยอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนวัดหลวง จากนั้นตัวแทนผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง เป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมด้วยนางบัวไหล บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุ และนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมผู้สูงอายุร่วมกันเป็นพี่เลี้ยงสัญจรเป็นผู้นำสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิ ในครั้งนี้

            หลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขชุมชนโรงพยาบาลแม่สอดชี้แจงข่าวสารจากทางโรงพยาบาลแม่สอดถึงการเปิดรับสมัครพร้อมทำการอบรมให้กับผู้ช่วยผู้ดูแลผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรมมหกรรมการออกกำลังกายของชมรมผู้สูงอายุในเดือนมีนาคม การประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุ ต่อด้วยกิจกรรมการฝึกสมองออกกำลังกายที่เหมาะสมกับวัยของผู้สูงอายุ

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป