ผู้สูงอายุชุมชนสองแควสองจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนสองแควสองจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนสองแควสองจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนกรกฎาคม

           ผู้สูงอายุชุมชนสองแควสองร่วมกับกลุ่มงานสุขภาพคลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมทำการประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ที่ทำการชุมชนสองแควสอง เขตเทศบาลนครแม่สอด โดยมีนางน้อย  แหงมพรม หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสองแควสอง นำผู้สูงอายุชุมชนสองแควสองร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการ โดยมีเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชี้แจงข่าวสารจากทางเทศบาลนครแม่สอด และกิจกรรมในช่วงเช้าเริ่มจากการตรวจสุขภาพวัดความดัน ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูงพร้อมทำประวัติการตรวจสุขภาพของผู้สูงอายุโดยเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนล พร้อมทำการแนะนำให้ความรู้ในการบดเคี้ยวอาหารของผู้สูงวัย การดูแลรักษาสุขภาพของผู้สูงอายุ กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและนั่งสมาธิ ปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

ภาพ / ข่าว กานต์สิรี  วิมุกตายน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป