ผู้สูงอายุชุมชนสักทองและผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนสักทองและผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

ผู้สูงอายุชุมชนสักทองและผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวงจัดประชุมพร้อมทำกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำเดือนมีนาคม

                             ที่ทำการชุมชนสักทอง เขตพื้นที่เทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอด และสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนสักทอง   ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพประจำพร้อมการประชุมเดือนมีนาคม โดยมีนางอัมพร ปันเถิน  ประธานชุมชนสักทองพร้อมนางวราพันธ์ มุ่งการ หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนสักทอง   นำผู้สูงอายุในชุมชนร่วมกันจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ พร้อมจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ พร้อมให้ความรู้และแนะนำในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพ  และร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือน การชี้แจงถึงการงดการจัดกิจกรรมประจำเดือนเมษายน การเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวของชมรมผู้สูงอายุประจำเดือนเมษายนในวันที่ 23 เมษายน 2559 และการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุจังหวัดตากที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าและศูนย์ประชุมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครแม่สอดในวันที่ 4 เมษายน 2559

                          ส่วนทางชมรมผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง ก็จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมร่วมประชุมชี้แจงข่าวสารประจำเดือนมีนาคมเช่นกัน ณ ที่ทำการชุมชนวัดหลวง เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และนายดี ทิพย์วงศ์      หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนวัดหลวง พร้อมนาง บัวไหล  บุญส่ง รองประธานผู้สูงอายุอำเภอแม่สอดและนายอนันต์ จี๋คีรี ที่ปรึกษาชมรมเป็นพี่เลี้ยงสัญจรนำผู้สูงอายุร่วมประชุมพร้อมจัดกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การตรวจสุขภาพวัดความดันโลหิต วัดส่วนสูงและชั่งน้ำหนักให้กับสมาชิกผู้สูงอายุ กิจกรรมไหว้พระสวดมนต์ นั่งสมาธิ จากนั้น ทางโรงพยาบาลแม่สอดได้จัดเจ้าหน้าที่พยาบาลมาให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาสุขภาพกับทางผู้สูงอายุ การชี้แจงรายรับรายจ่ายของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวสมาชิกผู้สูงอายุในเดือนเมษายน  ปิดท้ายด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายและร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป