ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ผู้สูงอายุชุมชนอิสลามจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 

            กลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับผู้สูงอายุชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอด จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุพร้อมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ที่ทำการอาคารการเคหะชุมชนอิสลาม เขตเทศบาลนครแม่สอด อำเภอแม่สอด โดยนาย ชิต ขันแก้ว ประธานชุมชนอิสลามพร้อมนายประเสริฐ มากศรี หัวหน้าผู้สูงอายุชุมชนอิสลามและนางบีบีซารีฟยาน คานมงคล หัวหน้ากลุ่มสตรีแม่บ้านนำผู้สูงอายุในชุมชนอิสลามร่วมจัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมสุขภาพ การชี้แจงรายรับรายจ่ายประจำเดือนของชุมชน จากนั้นได้นำสมาชิกผู้สูงอายุชุมชนอิสลาม ร่วมกันจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพประจำเดือนเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมือง ให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และจิตใจ โดยกิจกรรมในช่วงเช้าในวันนี้ได้มีการตรวจสุขภาพประจำปีจาก เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอดและโรงพยาบาลนครแม่สอดอินเตอร์เนชั่นแนลออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่ให้บริการตรวจคัดกรองประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน

                จากนั้นทางประธานชุมชนอิสลามได้ชี้แจงข่าวสารในการคัดเลือกแม่ดีเด่นชุมชนอิสลามประจำปี 2558 การเข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติที่ศูนย์กลางแสดงสินค้าหรือศูนย์โอทอปเทศบาลนครแม่สอดในวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 การร่วมถวายพานพุ่มดอกมะลิในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 การแนะนำคณะกรรมการผู้สูงอายุและคณะกรรมการกลุ่มสตรีแม่บ้านชุมชนอิสลาม ปิดท้ายการประชุมเป็นการร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป