ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอดบรรยายพิเศษและให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอดบรรยายพิเศษและให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสมุทรสาคร

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครแม่สอดบรรยายพิเศษและให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสมุทรสาคร

                ที่ห้องประชุม วัฒนาวิลเลจ ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด มอบหมายให้ ว่าที่พันตรีไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ให้แก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครสมุทรสาคร นำโดยนายสุภาพ แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมคณะ ที่ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน ที่ปรึกษาประสานงานชุมชน พนักงานเทศบาล จำนวนกว่า 250 คน ที่ได้เดินทางมาศึกษาดูงานในพื้นที่อำเภอแม่สอด เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้คณะกรรมการชุมชนในการดำเนินงานในด้านพัฒนาชุมชน ค โดยว่าที่พันตรีไพฑูรย์  ปริญญาธรรมกุล ได้บรรยายในหัวข้อ เรื่องความเปลี่ยนแปลงของนครแม่สอด ทั้งทางด้าน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ  และ AEC โดยในครั้งนี้คณะศึกษาดูงานยังได้รับความรู้จากวิทยากรจากสถานีตำรวจภูธรแม่สอดในหัวข้อ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเดินทางไปศึกษาดูงานในพื้นเขตเศรษฐกิจพิเศษ อำเภอแม่ระมาด ต่อไป

ภาพ / ข่าว ศิริพันธ์  นันทะศิริ

////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป