ฝ่ายบริหารงานบุคคล รร.ราษฎร์วิทยา( ตี่มิ้ง) จัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมของเด็กปฐมวัย

ฝ่ายบริหารงานบุคคล รร.ราษฎร์วิทยา( ตี่มิ้ง) จัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมของเด็กปฐมวัย

ฝ่ายบริหารงานบุคคล รร.ราษฎร์วิทยา( ตี่มิ้ง) จัดกิจกรรมการเล่านิทานคุณธรรมของเด็กปฐมวัย

                ที่ รร.ราษฎร์วิทยา อาคารเรียนระดับชั้นอนุบาล อ.แม่สอด จ.ตาก  ฝ่ายบริหารงานบุคคล รร.ราษฎร์วิทยา( ตี่มิ้ง)ได้จัดกิจกรรมการเล่านิทานของเด็กปฐมวัย ซึ่งทาง รร.ราษฎร์วิทยาได้กำหนดบทบาทหน้าที่ให้ฝ่ายบริหารงานบุคคล ในการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม  พร้อมทั้งสามารถ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ปลูกจิตสำนึกขั้นพื้นฐานให้กับเด็กเล็กตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปจนถึงชั้นระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความกล้าแสดงออกในการทำกิจกรรม มีความชื่นชอบ ศิลปะ ดนตรี มีจิตใจโอบอ้อม อารี เล่นและทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  โดยจัดให้เด็กเล็กอนุบาลชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับมอบหมายหน้าที่เป็นสภานักเรียนทั้งหมด 16 คน เป็นตัวแทนในระดับชั้นอนุบาลออกมาทำการแสดงละครประกอบการเล่านิทานคุณธรรมในทุกวันจันทร์-ศุกร์ เป็นประจำในวันเปิดเรียนหลังกิจกรรมหน้าเสาธง

ภาพและข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป