พม่าจัดงานใหญ่อัดฉีดอุตสาหกรรมกีฬา หวังดึงนักธุรกิจไทยร่วมพันธมิตรในงาน MYANMAR SPORTS & LEISURE EXPO 2016

พม่าจัดงานใหญ่อัดฉีดอุตสาหกรรมกีฬา หวังดึงนักธุรกิจไทยร่วมพันธมิตรในงาน MYANMAR SPORTS & LEISURE EXPO 2016

รัฐบาลพม่าตั้งเป้าดันเศรษฐกิจโต 3 เท่าภายใน 3 ปี พร้อมเตรียมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ ให้การสนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมกีฬาและสุขภาพ ซึ่งกำลังเติบโตขึ้นเป็นอย่างมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการกีฬา และคณะกรรมการโอลิมปิก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จึงร่วมกับ บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด จัดงาน MYANMAR SPORTS & LEISURE EXPO 2016 หรือ งานแสดงสินค้าและนิทรรศการด้านกีฬาและสันทนาการ ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมการกีฬาให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และทัดเทียมในระดับสากล ระหว่างวันที่ 20-22 พฤษภาคม พ.ศ.2559 ณ โรงแรม โรส การ์เด้น เมืองย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
 
กรุงเทพฯ – วันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ นายโรแมง มาร์เซลิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนางสาว ซาบริน่า ฮง ผู้จัดการโครงการ บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ได้ร่วมงานแถลงข่าวความพร้อมจัดงานใหญ่ครั้งแรกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า งาน MYANMAR SPORTS & LEISURE EXPO 2016 พร้อมด้วยผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศไทยกว่า 40 ราย
 
พันโท รุจ แสงอุดม รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ กล่าวว่า “ปัจจุบัน สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงและเติบโตในหลายด้านทั้งทางด้านเศรษฐกิจและคุณภาพของสังคม ร้อยละ 90 ของประชากรทั้งหมดกว่า 63 ล้าน สามารถอ่านและเขียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้ง เยาวชนรุ่นใหม่จำนวนมากที่ได้มีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ ได้เดินทางกลับมายังประเทศ เช่นเดียวกับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาดำเนินธุรกิจภายในประเทศเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำรงชีวิตและการซึมซับวัฒนธรรมตะวันตก อันได้แก่ การพัฒนาด้านสุขภาพ โรงเรียนนานาชาติ การเติบโตของกีฬากอล์ฟ และศูนย์บริการด้านการกีฬาและสันทนาการต่างๆ ควบคู่ไปกับนโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของประเทศที่หวังเติบโตแบบก้าวกระโดด โตขึ้นอย่างน้อย 3 เท่า ภายใน 3 ปี พร้อมเตรียมแปรรูปรัฐวิสาหกิจ จึงทำให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นที่จับตามองของกลุ่มนักธุรกิจจากต่างประเทศ และในแถบอาเซียน”
 
สำหรับอุตสาหกรรมการกีฬาและสันทนาการ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ถือได้ว่าอยู่ในช่วงที่กำลังเติบโต และมีการแข่งขันที่ต่ำ เนื่องจากมีความต้องการของตลาดภายในประเทศเป็นอย่างมาก แต่ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการนั้นมีอยู่เพียงจำกัด หรือมีผู้ให้บริการเพียงไม่กี่ราย การเปิดโอกาสให้แก่กลุ่มผู้ประกอบการจากทั่วโลกได้เข้าไปดำเนินธุรกิจภายใน จะช่วยให้เกิดการแข่งขันและพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมนี้ให้เติบโตยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพ ราคา นวัตกรรมและเทคโนโลยี นำไปสู่การพัฒนาให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่าเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬาและสันทนาการของอาเซียนต่อไปในอนาคต
 
“การส่งเสริมและสนับสนุนภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมการกีฬาและสันทนาการ ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า นับเป็นโอกาสอันดีของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทย ที่จะได้นำความรู้ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการกีฬา ไปเผยแพร่และสร้างสัมพันธ์อันดีทางการค้า  ขณะเดียวกัน ในฐานะคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ก็ได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยกับคณะกรรมการโอลิมปิก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ถึงแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ผลักดันให้การกีฬาสู่ความเป็นเลิศในแต่ละระดับต่อไป” พันโท รุจ กล่าว
 
นายโรแมง มาร์เซลิ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด และในนามกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการกีฬา และคณะกรรมการโอลิมปิก สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า “งาน MYANMAR SPORTS & LEISURE EXPO 2016 เป็นงานที่รวบรวมผลิตภัณฑ์และบริการด้านกีฬาทั้งทางบกและน้ำ อุปกรณ์ออกกำลังกาย จักรยาน กีฬากลางแจ้ง สถานที่ออกกำลังกาย บริการด้านสุขภาพ สปา และอาหารเสริมสุขภาพ จากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลกมาจัดแสดง ขณะเดียวกัน เป็นเวทีเจรจาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับกีฬาและสันทนาการ สำหรับผู้ประกอบการภาคธุรกิจในแถบอาเซียน 
 
การจัดงานครั้งนี้ คาดว่าจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ประกอบการทั่วโลกสนใจเข้าร่วมชมงานกว่า 2,000 ราย ร่วมแสดงงานกว่า 50 องค์กร จาก 10 ประเทศ อาทิ ประเทศไทย ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และอื่นๆสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าและบริการภายในงาน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ info@veas.com.vn หรือ http://www.sportex-myanmar.com
 
สิทธิประโยชน์ด้านภาษีธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าไปลงทุนในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า 
 
1. บริษัทที่มีการลงทุนในพม่าหรือร่วมลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตสินค้าหรือการบริการ จะได้รับการยกเว้นภาษี 5 ปี ติดต่อกัน นับตั้งแต่วันเริ่มกิจการ
2. หากมีการนำเงินของบริษัทไปลงทุนในกองทุน จะได้รับการลดหย่อนภาษี และสามารถนำผลกำไรมาลงทุนได้ใหม่ภายใน 1 ปี 
3. ค่าเสื่อมของเครื่องจักร อุปกรณ์ อาคาร สินทรัพย์ หรือ เงินทุนอื่นๆ สามารถนำมาประเมินภาษีเงินได้
4. ธุรกิจที่เกี่ยวกับการผลิตและส่งออกสินค้า สามารถลดหย่อนภาษีได้ถึง 50%
5. นอกจากนี้ ยังได้สิทธิลดหย่อนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัยและกิจกรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจในพม่า โดยกำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนของการดำเนินธุรกิจนั้นๆ
6. หากมีการลงทุนมากกว่า 1 บริษัทในพม่า และหากบริษัทใด บริษัทหนึ่งมีรายได้ที่ต่ำกว่าอีกบริษัท สามารถนำรายได้ของบริษัทที่ต่ำกว่าเพื่อการยื่นภาษีได้
7. ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในช่วงระหว่างที่บริษัทกำลังก่อสร้าง
8. ได้รับการยกเว้นภาษีการนำเข้าวัตถุดิบสำหรับการผลิตในช่วง 3 ปีแรกของการดำเนินธุรกิจ หรือ การลดหย่อนภาษีสำหรับการค้าเพื่อการส่งออก
 
พันโท รุจ แสงอุดม (ที่สองจากซ้าย) รองผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน์ นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ (แรกซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซ๊. แมเนจเมนท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด นายโรแมง มาร์เซลิ (ที่สองจากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และนางสาวซาบริน่า ฮง (แรกขวา) ผู้จัดการโครงการ บริษัท มินห์ วี แอดเวอร์ไทซิ่ง เซอร์วิส และ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ได้ร่วมงานแถลงข่าวเปิดโอกาสผู้ประกอบการไทยลงทุนที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในงาน MYANMAR SPORTS & LEISURE EXPO 2016 พร้อมด้วยผู้ประกอบการชั้นนำจากประเทศไทยกว่า 40 ราย

 ABOUT THE AUTHOR

นักสื่อสาร รักการเขียน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเปิดใจยอมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ประสบการทำงานด้านการสื่อสารกว่า 18 ปี ทำงานด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย