พลเมือง Talk : วิเคราะห์สถานการณ์หมอกควัน : ดร.สมพร ช่วยอารีย์

พลเมือง Talk : วิเคราะห์สถานการณ์หมอกควัน : ดร.สมพร ช่วยอารีย์

“มันเหมือนจุดไฟอยู่ในเต๊นท์ มันก็ไปคลุมลอยอยู่ในเต๊นท์

ที่หายไปมันไปอยู่ในปอดคน…ในลมหายใจของคนตั้งเท่าไร”
อย่ารอให้กลายเป็นเทศกาลหมอกควัน

วิเคราะห์สถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ
ดร.สมพรช่วยอารีย์ : ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติลุ่มน้ำปัตตานี

 ABOUT THE AUTHOR

ช่วงนักข่าวพลเมือง ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ ในช่วงข่าวเช้า/เที่ยง/ค่ำ และวันเสาร์-อาทิตย์ ในช่วงข่าวเที่ยง/ค่ำ