พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เครือข่ายฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1

พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เครือข่ายฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1

พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เครือข่ายฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 โดยมีหน่วยงานที่ร่วมในพิธีฯ ประกอบด้วย   คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสำหรับสมาชิกโครงการพระราชดำริ โดยสำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  ทัพเรือภาคที่ 1 โดยฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด  พร้อมกันนี้คณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพสำหรับสมาชิกโครงการพระราชดำริ โดยสำนักงานกิจการพิเศษ กรมราชองครักษ์ ได้นำถุงพระราชทาน และยาพระราชทาน มามอบให้สมาชิกโครงการและประชาชนในพื้นที่ด้วย จำนวน 84 ชุด ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   ฐานส่งกำลังบำรุงทหารเรือตราด ทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559

ภาพข่าว : สมนึก เชื้อสนุก 087-145-2477

20161006153303.jpg

20161006153311.jpg

20161006153315.jpg

20161006153321.jpg

20161006153325.jpg

20161006153329.jpg

20161006153334.jpg

20161006153338.jpg

20161006153344.jpg

20161006153349.jpg

 

 ABOUT THE AUTHOR

Sattahip Channel สัตหีบชาแนล ทางเลือกใหม่ของการรับชมสื่อข้อมูล ข่าว สาระต่างๆ ในมุมมองใหม่ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดชลบุรีและใกล้เคียง เข้าเยียมชมได้ที่ www.facebook.com/sattahipchannel ยูทูป พิมพ์ "สัตหีบชาแนล" และรับชมทางทีวีได้ทาง พีเคเบิ้ลทีวีสัตหีบ, สัตหีบเน็ตเวิร์คบ้านฉาง, แสมสารเคเบิ้ลทีวี ออกอากาศทางช่อง 16 ทุกวันเวลา 11.30-12.30 น. และเวลา 19.30-20.30 น.