พลโท ปรีชา จันโอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด เข้ารับฟังคำชี้แจงและรับทราบการประกาศใช้กฏอัยการศึก

พลโท ปรีชา จันโอชา แม่ทัพภาคที่ 3 เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด เข้ารับฟังคำชี้แจงและรับทราบการประกาศใช้กฏอัยการศึก

เมื่อเวลา 10.00น ของวันที่ วันที่ 20 พ.ค. 2557

พล โท ปรีชา จันโอชา แม่ทัพภาคที่ 3 ,พลโท สาธิต พิธรัตน์ แม่ทัพน้อยภาคที่ 3,พลตรี สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล รองแม่ทัพภาคที่ 3,พลตรี พันธ์ศักดิ์ จันทร์ด้ง รองแม่ทัพภาคที่ 3,พลตรี ทรงพล ทองจีน ผบ.พลพัฒนาที่ 3 ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการทุกสังกัด เข้ารับฟังคำชี้แจงและรับทราบการประกาศใช้กฏอัยการศึก

ซึ่ง เป็นการรักษาความสงบเรียบร้อย และนำความสงบสุขกลับคืนสู่ประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายโดยเร็ว ไม่ใช่เป็นการปฏิวัติ แต่เป็นการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อป้องกันความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นระหว่างผู้ ชุมนุมทางการเมืองทั้งสองฝ่าย และเพื่อรักษาความสงบของบ้านเมืองเท่านั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่ทหารเข้ามามีอำนาจในการควบคุมดูแลจัดการบริหาร

หาก มีการกระทำผิดใดๆในขณะนี้ต้องขึ้นศาลทหารเพียงเท่านั้น รายละเอียดเกี่ยวกับการควบคุมเรื่องสื่อให้ดูได้จากแถลงการณ์ และห้ามไม่ให้มีการเชิญนักวิเคราะห์วิจารณ์ทางการเมืองมาพูดผ่านสื่อทั้ง หลาย ห้ามไม่ให้แกนนำทางการเมืองชักชวนประชาชนร่วมชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมือง ให้ส่วนราชการทำความเข้าใจกับประชาชนที่ตนปฏิบัติงานร่วมให้เข้าใจตรงกัน เน้นห้ามมิให้มีการชุมนุมทางการเมือง โดยเด็ดขาด /

ภาพข่าวรายงานโดย พรหมพร คงเนตร สำนักข่าว Wifi news

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/