พสกนิกรในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในมิติ บ้าน วัด โรงเรียนเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พสกนิกรในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในมิติ บ้าน วัด โรงเรียนเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

พสกนิกรในเขตเทศบาลนครแม่สอด ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในมิติ บ้าน วัด โรงเรียนเพื่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

                หลายหน่วยงานในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทั้งภาครัฐ และเอกชน ต่างร่วมแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ให้พระองค์ทรงพระเจริญ พร้อมทั้งถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกไม้ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ รวมทั้งโรงเรียนในสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอด ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี โรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสณฑ์ โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดบุญญาวาส โรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  ได้นำเด็กนักเรียน และชมรมเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 โดย มี ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล และประธานชุมชน โดยมีพิธีทำบุญทางศาสนา ร่วมร้องเพลงถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญ และรำถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมจัดกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ”

และในโอกาส วันมหามงคลในครั้งนี้ ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด ทุกหมู่เหล่า ประกอบด้วยชุมชนชุมพลพัฒนา ก็ได้นำชาวบ้าน จัดแต่งภูมิทัศภายในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงาม ส่วนทางด้านวัดมณีไพรสณฑ์ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นำโดย พระครูสมุห์ศักดิ์ชัย กตปุญโญ เจ้าคณะตำบลแม่สอด เจ้าอาวาสวัดมณีไพรสณฑ์ พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัด ก็ได้จัดกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม ช่วงเวลา 09.00 น.ถึงเวลา 13.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ก็ได้เปิดโรงทานคนบุญ นำอาหารกล่อง ข้าวแกง ก๋วยเตี๋ยว และ ขนมจีน ออกมามอบให้กับประชาชนและผู้ที่ยากไร้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ในมิติของ บ้าน วัด โรงเรียน ในการสร้างความรัก ความสามัคคี ให้กับองค์กร ชุมชน และสถานศึกษา เพื่อร่วมถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมแสดงออกถึงความรัก ความกตัญญูต่อแม่และผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้สึก ความรักและความผูกพันระหว่างแม่กับลูก   ให้พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยสืบไป

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป