พะเยา : SEพะเยารุกหน้าช่วยผู้ประกอบการด้านการผลิตและการตลาด

พะเยา : SEพะเยารุกหน้าช่วยผู้ประกอบการด้านการผลิตและการตลาด

..นี่คือตัวอย่างของการทำงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ที่ได้รุกหน้าสร้างผลงานที่เป็นรูปธรรมตามแนวทางของการสานพลังประชารัฐ สร้างรายได้และสร้างความสุขแก่ประชาชน ด้วยฟันเฟืองและการระดมพลังจากทุกภาคส่วน..นำเสนอโดย นายจรัส สุทธิกุลบุตร ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพะเยา(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด..(20กย.2559)

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..