พัชร์ศศิ สถิตย์พงษ์ประภา : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้นแบบแห่งความพอเพียง

พัชร์ศศิ สถิตย์พงษ์ประภา : ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต้นแบบแห่งความพอเพียง

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กค.2559 ผู้ว่าฯศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมชุมชนบ้านวังขอนแดง หมู่ 11 ต.ห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ลงเยี่ยมชุมชนบ้านวังขอนแดง เป็นการลงพื้นที่เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชน.เพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ขยายผลแนวปฏิบัติที่เป็นต้นแบบให้แก่ผู้อื่น..ประทับใจในชีวิตและผลงานของผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหญิง ตัวน้อย ๆ “นางสาวพัชร์ศศิ สถิตย์พงษ์ประภา” ด้วยวัย 36 ปี ที่เคยใช้ชีวิตในป่าปูนที่กรุงเทพฯ กับสามีคนสุโขทัย ทั้งสองคนคิดว่าเงินคือความสุข แต่หาเป็นดังนั้นไม่ ทั้งสองต้องทิ้งลูกน้อยอยู่กัยตายายที่บ้านวังขอนแดน...ที่เรียกร้อง โหยหาความรัก ความอบอุ่นจากพ่อและแม่ทุกวันทั้งสองสามีจึงตัดสินใจกลับบ้านวังขอนแดง และยึดแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คือ ยึดปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงฯ เป็นภูมิคุ้มกัน โดยเข้าไปศึกษาอบรมที่ “โรงเรียนบ้านชาวนา” ของท่าน ว.วชิรเมธี ที่ไร่เชิญตะวัน จ.เชียงราย ใช้เวลาเรียนรู้ 1 ปี เต็ม ๆ ก็กลับมาที่บ้านนำความรู้ที่ได้รับจากพระอาจารย์ ว.วชิรเมธี มาทำทีบ้าน ..วันนี้ท่านผู้ว่าฯศุภชัย เห็นประจักษ์ด้วยสา่ยตาว่า..แนวทางของ”เศรษฐพอเพียง” เริ่มเห็นเป็นมรรค เป็นผลแล้ว ในพื้นที่ประมาณ 3 งาน มะนาวกำลังออกลูกให้ผล ในบ้านยังมี กบ ปลา ไม้ผล เป็ด ไก่ ฯลฯ โดยเน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลัก ที่ประทับใจและทึ่งมากคือ การเพาะเลี้ยงใส้เดือนนำมาทำเป็นปุ๋ยขอขอบคุณมากน้องพัชร์ศศิที่เข้มแข็งต่อสู้ชีวิต เป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างที่ดี ที่จะขยายผลต่อคนอื่น ๆได้ ติดต่อน้องได้ที่ โทร.088-4356799

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..