พัฒนาการอำเภอแม่สอด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สอดได้ประกวดการจัดดอกไม้สดในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

พัฒนาการอำเภอแม่สอด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สอดได้ประกวดการจัดดอกไม้สดในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

พัฒนาการอำเภอแม่สอด ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สอดได้ประกวดการจัดดอกไม้สดในงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

                ณ.หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  คณะสตรี จาก 10 ตำบล ภายในเขตพื้นที่อำเภอแม่สอด ได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ที่ทางอำเภอแม่สอดได้จัดขึ้นและภายในงานได้มีการประกวดการจัดดอกไม้สด เพื่อแสดงถึงความสมัครสมานสามัคคีของสตรีอำเภอแม่สอดและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  ซึ่งท่านทรงเป็นพระแม่ของแผ่นดิน เป็นแบบอย่างของแม่ที่แม่ทุกคนพึงปฏิบัติ

                การประกวดการจัดดอกไม้สดภายในงานวันแม่แห่งชาติของทางอำเภอแม่สอด  ทีมชนะเลิศได้รับเงินรางวัลทีมละ 3000 บาท รางวัลที่ 2 ได้เงินรางวัล 2000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1000 บาท และรางวัลชมเชย รางวัลละ 500 บาท โดยมีคณะกรรมการๆตัดสินจาก สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด จำนวน 3 ท่าน มีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 300 คน( ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางสายฝน หาญเมืองใจ ปธ.คณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอแม่สอด )

/////////////////////////////////////

ภาพและข่าวโดย  วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป