พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก จัดโครงการ รวมพลังสร้างแผนพัฒนาธุรกิจพิชิต AEC

พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก จัดโครงการ รวมพลังสร้างแผนพัฒนาธุรกิจพิชิต AEC

พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก จัดโครงการ รวมพลังสร้างแผนพัฒนาธุรกิจพิชิต AEC

 ที่ ห้องทองกราว เฮือนคำฟ้า กอฟรีสอร์ท อำเภอแม่สอด นายภพวิเชษฐ์ ศิลป์ชูศรี  พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดตาก เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เรื่อง การจัดทำร่างแผนการยุทธศาสตร์พัฒนาเครือข่ายธุรกิจ โดยมี นักธุรกิจ นักเรียน นักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก การดำเนินกิจกรรมเครือข่ายธุรกิจนี้เป็นการรวมกลุ่มการค้าผู้ประกอบการทั่วไป และอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการประชุมหารือการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความในการประกอบธุรกิจ รวมทั้งให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาธุรกิจ จากผู้มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจทุกระดับทุกประเภทในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากให้มีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันได้ ต่อยอดธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในกลุ่มประเทศอาเซียน ต่อไป

//////////////////////////////////////////////////////////////// /////​

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป