พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับอบต.ช่องแคบ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับอบต.ช่องแคบ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับอบต.ช่องแคบ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ

                พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก ร่วมกับอบต.ช่องแคบ ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษา 5 รอบ โดยนายสมพงษ์ ศรีบัวนายก อบต.ช่องแคบ มอบหมายให้ นางพรทิพย์ กาล้อม ห้วหน้ากองสวัสดิการสังคม พร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหานส่วนตำบลช่องแคบ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน  ช่วยกันปรับปรุงบ้านของนางตาวา มั่นกตัญญูคุณ (อายุ62ปี) ผู้ดูแลดช.อัศนี พยุงวนลัย อายุ 1 ปี 7 เดือน บ้านเลขที่22ม.3ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตากนายสมพงษ์ ศรีบัว นายกอบต.กล่าวว่า อบต.ช่องแคบได้รับการสนับสนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้ครอบครัวผู้พิการ จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่คนพิการ และสิทธิของผู้ดูแลคนพิการ พ.ศ.2552 ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่สำหรับคนพิการเฉลิมพระเกียรติพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามราชกุมารีในวโรกาสเฉลิมพระชนนพรรษา 5 รอบ

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป