พายุฝนถล่มอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก เกิดดินสไลด์ทับถนนทางเข้าหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ถนนถูกตัดขาดจากโลกภัยนอก ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเริ่มขาดแคลนอาหาร

พายุฝนถล่มอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก เกิดดินสไลด์ทับถนนทางเข้าหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ถนนถูกตัดขาดจากโลกภัยนอก ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเริ่มขาดแคลนอาหาร

พายุฝนถล่มอำเภอท่าสองยาง จ.ตาก เกิดดินสไลด์ทับถนนทางเข้าหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ถนนถูกตัดขาดจากโลกภัยนอก ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงเริ่มขาดแคลนอาหาร

​                นางประภัสสร น่วมพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากได้รับรายงานว่า เกิดเหตุดินโคล่นสไลด์ ทับถนนทางเข้าหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง จ.ตาก จึงนำกำลัง ประสานกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสองยาง อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลท่าสองยาง และเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากเขต 2 อ.แม่สอด เดินทางเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ดังกล่าว หลังเกิดฝนตก และมีดินโคลนถล่ม ในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง 9 หมู่บ้าน ประกอบด้วย บ้านแม่เหว่ย หมู่ที่ 4 บ้านขุนแม่เหว่ย หมู่ที่ 5 บ้านแม่ลานนา หมู่ที่ 5 บ้านอมกิ หมู่ที่ 7 และ อีก 5 หมู่บ้าน ได้รับความเดือดร้อน จำนวน กว่า 2,000 ครัวเรือน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยเผ่ากระเหรียงปากากะญอ ซึ่งสภาพพื้นที่มีถนนถูกตัดขาด และสะพานขาด จำนวน 14 จุด ส่งผลทำให้ประชาชนต้องลำบากไม่สามารถสัญจรไปมาได้ สำหรับหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบ จะเป็นหมู่บ้านในป่าเขา ที่มีพื้นที่สูง ทำให้ดินสไลค์ง่าย ส่วนการเข้าไปช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่นั้น ต้องใช้ทางเดินเท้า เพราะรถยนต์เข้าไปไม่ได้ และชาวบ้านเริ่มขาดแคลนอาหารแล้ว ///

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป