พาเยี่ยมตลาดสดแบบเกื้อกูลที่บ้านทุ่ง อ.จุน จ.พะเยา

พาเยี่ยมตลาดสดแบบเกื้อกูลที่บ้านทุ่ง อ.จุน จ.พะเยา

แวะเยี่ยมชมและซื้ออาหารพื้นเมืองที่ต้องการ คือ ถั่วเน่าแอป ซ่ามะเขือ และผักผลไม้พื้นบ้านที่ปลอดสารพิษ ไปทำอาหารที่บ้านเย็นนี้.. ที่ตลาดสดของชุมชน บ.ทุ่ง หมู่ที่ 2 ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน..อยู่ห่างจากตัวอำเภอ ประมาณ 2 กม.เท่านั้นเอง

ที่นี่..ทุกวันเวลาตั้งแต่ 14.00 น.- 18.00 น.บริเวณสองข้างถนนที่ตัดผ่านหมู่บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 12 จะมีพี่น้องประชาชนทั้ง 2 ชุมชน ได้นำพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษที่ปลูกเอง ในบริเวณบ้าน หรือ ตามหัวไร่ปลายนา รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้าน ปลาดุกที่เลี้ยงด้วยบ่อซีเมนต์ รวมทั้งขนม อาหารพื้นเมือง นำมาจำหน่ายให้กับคนในชุมชน และ ผู้คนที่เดินทางผ่านไปมาได้จับจ่าย ซื้อไปบริโภค

โดยการนำของ นายวิเศษ รินทร์พร้ม ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนบ้านทุ่ง..ที่ต้องบการสร้างวิถีชีวิตแบบเกื้อกูลของชุมชนที่ได้ ได้มีแหล่งขายผลผลิตของครัวเรือน และยังเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าของกันและกันได้อีกด้วย เป็นการสร้างสีสรรค์ของตลาดนัดชุมชน ตามวิถีพอเพียงของชาวบ้าน..ที่นี่..

ได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่นี่ เขากล่าวว่า นอกจากเป็นที่สำหรับขายผัก ขายปลา ขายอาหารพื้นเมืองแล้ว ยังได้มีโอกาสพบปะ พูดคุยสนุกสนานกันด้วย หากขายผักไม่หมดก็นำมาแลกเปลี่ยนกันนำไปทำอาหารที่บ้านด้วย เรียกได้ว่า เป็นตลาดแบบ “เกื้อกูล” ครับ..

 ABOUT THE AUTHOR

บรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน ๓ ที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ ปี ๒๕๒๖ ต่อมา ย้ายไป อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ,อ.แม่สาย จ.เชียงราย ดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอท่าวังผา,อ.บ่อเกลือ จ.น่าน และต่อมาย้ายเป็นพัฒนาการอำเภอ ๗ อ.เชียงคำ ,อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา สุดท้าย ปี ๒๕๔๙ ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา จนถึงปัจจุบัน..บทบาทหน้าที่ เป็นนักสื่อสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรียกชื่อตนเองว่า "สารสนเทศเพื่อชุมชน"จนถึงปัจจุบัน..