พิธีจดทะเบียนสมรสสองแผ่นดินไทยเมียนมาร์

พิธีจดทะเบียนสมรสสองแผ่นดินไทยเมียนมาร์

พิธีจดทะเบียนสมรสสองแผ่นดินไทยเมียนมาร์

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป