พิธีสืบชะตาหลวง ประจำปี 2559 ของวัดบุญญาวาส

พิธีสืบชะตาหลวง ประจำปี 2559 ของวัดบุญญาวาส

พิธีสืบชะตาหลวง ประจำปี 2559 ของวัดบุญญาวาส

                ที่กองอำนวยการ ลานวัดบุญญาวาส  หลวงพ่อครูบาแก้ว กาวิโร เจ้าอาวาสวัดดอยทีมู  บ.แม่ระมาดน้อย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วย คณะสงฆ์จากหัววัดต่างๆ มาร่วมเจริญพระพุทธมนต์ในงานพิธีสืบชะตาหลวงประจำปี 2559 ของทางวัดบุญญาวาส พร้อมด้วยคณะศรัทธาวัดบุญญาวาสนำโดย ว่าที่ร้อยตรี ประเสริฐ  ปวงละครและนายกุล  เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแม่สอดเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีสืบชะตาหลวงในครั้งนี้มีพุทธศาสนิกชนให้ความสนใจเข้าร่วมพิธีอย่างมากมาย

                พิธีสืบชะตาหลวงเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย
พิธีสืบชะตาแบบพื้นเมืองได้ยึดถือและปฏิบัติสืบต่อกันมาช้านาน  อีกทั้งเชื่อว่าก่อให้เกิดขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่การงาน
พิธีสืบชะตานี้แบ่งเป็น ๓ ประเภทคือ  สืบชะตาคน  สืบชะตาบ้าน   สืบชะตาเมือง /////////////////////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป