พิธีเปิด “อาคารรวมจิต” (สมาคมภริยาทหารเรืออุปถัมภ์) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี (สาขาสัตหีบ)

พิธีเปิด “อาคารรวมจิต” (สมาคมภริยาทหารเรืออุปถัมภ์) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี (สาขาสัตหีบ)

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 คุณอัจฉรา  พิพัฒนาศัย นายกสมาคมภริยาทหารเรือ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด “อาคารรวมจิต” (สมาคมภริยาอุปถัมภ์) ของศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี (สาขาสัตหีบ)

          ตามที่สมาคมภริยาทหารเรือ ร่วมกับหน่วยงานกองทัพเรือพื้นที่สัตหีบ คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู คณะเครือข่ายผู้ปกครอง ได้จัดงานทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อเป็นทุนในการจัดสร้างอาคาร ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี (สาขาสัตหีบ) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่จัดการศึกษา ช่วยเหลือระยะแรกเริ่มและเตรียมความพร้อมให้กับเด็กพิการ ก่อนส่งตัวเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น บัดนี้การจัดสร้างอาคารดังกล่าว ได้สำเร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู คณะเครือข่ายผู้ปกครอง ได้มีมติให้ใช้ชื่ออาคารว่า “อาคารรวมจิต” (สมาคมภริยาอุปถัมภ์) เพื่อเป็นเกียรติแก่สมาคมภริยาทหารเรือ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุนจัดสร้างอาคาร และให้ความอนุเคราะห์การจัดสร้างกิจกรรมของศูนย์การศึกษาพิเศษ ขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี มาโดยตลอด