พิธีเปิดงานปีใหม่ม้งอำเภอพบพระ ประจำปี2559 บรรยากาศคึกคักมีผู้เข้าร่วมงานกว่า5,000คน “ม้งทั่วโลก ม้งทั่วไทย หัวใจเดียวกัน รักผูกผันตลอดไป”

พิธีเปิดงานปีใหม่ม้งอำเภอพบพระ ประจำปี2559 บรรยากาศคึกคักมีผู้เข้าร่วมงานกว่า5,000คน “ม้งทั่วโลก ม้งทั่วไทย หัวใจเดียวกัน รักผูกผันตลอดไป”

พิธีเปิดงานปีใหม่ม้งอำเภอพบพระ ประจำปี2559 บรรยากาศคึกคักมีผู้เข้าร่วมงานกว่า5,000คน  “ม้งทั่วโลก ม้งทั่วไทย หัวใจเดียวกัน รักผูกผันตลอดไป”

                เมื่อวันอาทิตย์ที่   10 มกราคม 2559 นายสมชัยฐ์ หทะยะตันย์ติผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานพิธีเปิดงานปีใหม่ม้ง ประจำปี2559 โดยมีนายฉัทธนาตย์ เทียนขาวนายอำเภอพบพระกล่าววัตถุประสงค์ โดยมีประชาชนทุกหมู่บ้านในตำบลคีรีราษฎร์รวมถึงหมู่บ้านใกล้เคียง และนักเรียนร่วมเดินพาเหรด วิถีชนเผ่าม้ง และวัฒนธรรมชนเผ่าม้งโดยเริ่มตั้งแต่หน้าโรงเรียนป่าไม้อุทิศ.4 มายังสถานที่จัดงานการแสดง-วิถีชีวิตชนเผ่าม้ง โดยมีกิจกรรม ณ.สนามสวนสาธารณะเกาะกลางน้ำหมู่4 ต.คีรีราษฎร์ อ.พบพระ จ.ตาก ภายในงานมากมาย อาทิ -เดินแฟชั่นโชว์ลายผ้าม้ง-การประกวดธิดาดอย-ชุดการแสดงเทิดพระเกียรติโดย รร.ป่าไม้อุทิศ4พิธีเปิดงานปีใหม่ม้ง  แสดงของแม่บ้าน,เยาวชน,การโยนลูกช่วง,ลูกข่าง,กีฬาพื้นบ้าน,ชมบ้านจำลองชมวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยภูเขาเผ่าม้งซึ่งปีนี้ อบต.คีรีราษฎร์และผู้นำทุกหมู่บ้านพร้อมชาวบ้านตำบลคีรีราษฎร์เป็นเจ้าภาพจัดงานปีใหม่ม้ง ปี2559และการจัดงานปีใหม่ม้งอำเภอพบพระเพื่อเป็นการเพยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย , เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักและหวงแหนในประเพณีและวัฒนธรรมของชนเผ่า และเพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดประเพณีปีใหม่ม้งให้คงอยู่สืบทอดไปขั่วลูกชั่วหลาน ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 10-16 มกราคม 2559 

ภาพ / ข่าว ชวลิต  วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป