พิธีเปิดโครงการ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

พิธีเปิดโครงการ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

พิธีเปิดโครงการ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559

            ณ.สนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก  ดร.สุรพงษ์  ไชยวงศ์  ผอ.สนง.การศึกษานอกโรงเรียน จ.ตาก หรือ กศน. เป็นประธานกล่าวพิธีเปิดโครงการ การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์สร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยนาย พจนารถ  นุกูลคาม รองผอ.สนง.การศึกษานอกโรงเรียน จ.ตากเป็นผู้กล่าวรายงาน และนายกุล เครือวีระ รองนายกเทศมนตรีนครแม่สอด เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า 1000 คน ซึ่งประกอบไปด้วย ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำอำเภอ ของจังหวัดตาก ทั้งหมด 9 อำเภอด้วยกัน

                โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา กศน.ให้มีความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักควบคุมอารมณื สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้ผู้บริหาร  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประสานความร่วมมือผนึกกำลังราษฏร์และรับ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน////////////////////////////

ภาพ/ข่าวโดย วรภา  พันลุตัน

 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป