พิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตยางแท่ง อันดับต้นๆของโลก ณ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตยางแท่ง อันดับต้นๆของโลก ณ ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

พิธีเปิดโรงงานแห่งใหม่บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ผู้ผลิตยางแท่ง อันดับต้นๆของโลก ณตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

เมื่อเวลา9.00น. วันที่21 กรกฎาคม 2557 คุณไชยยศ สินเจริญกุล กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัทศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด(มหาชน) ได้ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงงานผู้ผลิตยางแท่งที่ใหญ่เป็น อันดับต้นๆของโลก โดยมีนายหมง จีนบางช้าง นายก อบต หนองพระ อ วังทอง ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดพิษณุโลก หอการค้า จังหวัดพิษณุโลก อีกทั้งผู้ให้เกียรติร่วมงานอีกเป็นจำนวนมาก

โดยมีคำขวัญ ของพิธีเปิดคือ “ศรีตรัง ศรีบ้าน ศรีเมือง พิษณุโลก”

บริษัท ศรีตรังแอโกร อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจด้านยางพารา ที่มีตั้งแต่ปลูกยาง(สวนยาง) โรงงานผิตภัณท์จากยาง (น้ำยางข้น ยางแผ่นรมควัน ถุงมือยาง ท่อไฮโดรลิก แรงดันสูง) เป็นอันดับต้นๆของโลก

โดยตลอดช่วงเวลากว่า25ปี ศรีตรัง ได้มีการขยายฐานการผลิตโรงงานผลิตยางแท่ง ไปยังพื้นที่เศรษกิจใหม่ทั่วประเทศ และจังหวัดพิษณุโลก นับได้ว่าเป็นเขตพื้นที่หนึ่งที่มีศักยภาพสูงในการผลิตยางพารา และเป็นจังหวัดที่จะเติบโตเป็นแหล่งเศรษฐกิจสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ทางคณะผู้บริหารศรีตรัง จึงได้เลือกมาลงทุน และเพิ่มการขยายฐานการผลิตจากภาคใต้สู่ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก

การที่บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) มาเปิดโรงงาน ที่จังหวัดพิษณุโลกนั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อขยายกิจการหรือดำเนินธุรกิจเท่านั้น แต่ทางศรีตรัง ยังมีความตั้งใจที่จะช่วยส่งเสริมความเจริญด้านเศรษฐกิจของธุรกิจยางพาราใน จังหวัดพิษณุโลก เสริมสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ รวมไปถึงการสร้างงานให้แก่ลูกหลานของคนในชุมชน และพร้อมให้การสนับสนุนด้านความรู้ในการพัฒนาเกษตรกรสวนยาง ตั้งแต่เริ่มกรีด จนถึงการพัฒนาวัตถุดิบให้มีคุณภาพสูงตรงตามที่มาตรฐานที่โรงงานต้องการ และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะให้สามารถนำมาซึ่งรายได้ สร้างความมั่นคงด้านอาชีพ มาตราฐานความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นของคนในชุมชนต่อไป

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/