พิมลราช เมืองแห่งความสุข

พิมลราช เมืองแห่งความสุข

การแถลงนโยบาย ของนายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช ทำแล้ว ทำได้ ทำจริง และทำต่อไป ผมพร้อมทุ่มเท แรงงาน แรงใจ เพื่อความสุขของคนพิมลราช นายลำพอง นามพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองพิมลราช

 ABOUT THE AUTHOR

เคยเเขียนข่าว/สารคดี ทำข่าวส่วนกลาง เป็นบรรณาธิการหนังพิมพ์เดอะนิวส์ท้องถิ่นนนทบุรี เคยอบรม พคบ 2 กอ.รมน. และรุ่นนักธุรกิจรักษาความมั่นคง รุ่น72 จบปริญญาสาขาการจัดการ สื่อมวลชนนนทบุรี