พิษณุโลก ท้าล่องแก่ง เชิญนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตสายน้ํา ลําน้ําเข็ก 25กค.2557นี้

พิษณุโลก ท้าล่องแก่ง เชิญนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตสายน้ํา ลําน้ําเข็ก 25กค.2557นี้

08

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จัดงานแถลงข่าวเทศกาล “ชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลําน้ําเข็ก ประจําปี 2557” อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวเทศกาล “ชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลําน้ําเข็ก” ณ บริเวณสะพานบ้านท่าข้าม ตําบลวังนกแอ่น อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลกเพื่อเป็นการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ร่มพิชิตสายน้ําที่ได้ชื่อว่าเป็นสายน้ําที่มีความท้าทายมากที่สุดของประเทศ ไทย โดยมีระดับความยากง่ายสลับกันไปภายในสายน้ําสายเดียวกันถึง 5 ระดับ

สํา หรับกิจกรรมล่องแก่งลําน้ําเข็กแห่งนี้ได้เกิดขึ้นมาประมาณ 15-16 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 25542 เป็นต้นมา “ล่องแก่ง” นับเป็นกีฬาอีกชนิดหนึ่งที่ท้าทายความสามารถของผู้รักการผจญภัยทางน้ํา โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนนับเป็นช่วงที่เหมาะสําหรับการล่องแก่งเป็นอย่างมาก เนื่องจากน้ํามีปริมาณมาก มีกระแสน้ําไหลแรง สร้างความตื่นเต้น สนุกสนาน และท้าทายผู้เล่นเป็นอย่าง “ลําน้ําเข็ก”
อ.วังทอง จ.พิษณุโลกจัดเป็นสนามล่องแก่งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากลําน้ําเข็กแห่งนี้จะมีกระแสน้ําไหลผ่านเกาะแก่งมากมายตามระดับ ความ ยากง่ายตลอดเส้นทางสลับกัน ท้าทายความสามารถของนักล่องแก่งมืออาชีพเป็นอย่างยิ่ง

โดยในปีนี้ทาง จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงาน “เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลําน้ําเข็ก ประจําปี 2557” ณ บริเวณลําน้ําเข็ก บ้านท่าข้าม หมู่ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในช่วงระหว่าง เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม เพื่อประชาสัมพันธ์เทศกาลชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลําน้ําเข็ก และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น

รวม ทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยจุดเริ่มต้นของการล่องแก่ง ลําน้ําเข็กคือ”แก่งท่าข้าม” เป็นแก่งน้ําขนาดเล็ก พอให้นักล่องแก่งได้ฝึกหัดบังคับเรือยางสร้างความคุ้นเคยกับการล่องแก่ง ลําน้ําเข็ก จากนั้นจะล่องต่อไปที่”แก่งไทร”เป็นแก่งที่มีระดับความยากอยู่ที่ระดับ 2-3 เป็นแก่งที่มีความคดเคี้ยว มีต้นไม้ปกคลุมหนาแน่นจนนักท่องเที่ยวที่ได้มาสัมผัสแล้วต่างก็ตั้งฉายาให้ กับแก่งนี้อีกชื่อคือ”แก่งมรดกป่า”ในการบังคับเรือยางให้ผ่านแก่งนี้ไปได้จะ ต้องใช้ทักษะในการบังคับเรือยางพอ สมควรกระแสน้ําจะไหลแยกออกเป็นสองทาง ก่อนล่องไปที่”แก่งปากยาง” มีความยาวประมาณ 100 เมตร ความยากของแก่งนี้อยู่ที่ระดับ 2-3 แล้วแต่ความรุนแรงของกระแสน้ํา แก่งปากยางนี้จะมีน้ําตกเล็กๆ ที่ลดระดับของชั้นหินขวางอยู่ทั้งลําน้ํา

เมื่อ ผ่านแก่งนี้ไปก็จะเข้าสู่”แก่งหินลาด”แก่งนี้นักท่องเที่ยวจะสนุกกันอย่าง สุดเหวี่ยง เนื่องจากเป็นแก่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องยึดตัวให้อยู่บนเรือ ไม่เช่นนั้นอาจจะถูกกระแสน้ําซัดตกเรือ หรือกระเด็นไปอยู่หัวเรือ-ท้ายเรือได้ เพราะแก่งนี้มีกระแสน้ําที่ค่อนข้างรุนแรงนายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังได้กล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมล่องแก่งนี้นอกจากจะเป็นการท่องเที่ยวที่ท้าทายแล้ว ยังเป็นกีฬาที่สามารถสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้ดีอีกด้วย โดยในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ร่วมกับหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน จะมีพิธีเปิดงานเทศกาล “ชิมกาแฟแก่งซองล่องแก่งลําน้ําเข็ก ประจําปี 2557” ณ บริเวณลําน้ําเข็ก บ้านท่าข้าม หมู่ 2 ต.แก่งโสภา อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

09

#สำนักข่าวWiFi #ศูนย์ข่าวพลเมืองไทยพีบีเอสพิษณุโลก

 ABOUT THE AUTHOR

นักข่าวภูมิภาค ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวสำนักข่าวสื่อท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก นักข่าวWiFi ประจำจังหวัดพิษณุโลก นักข่าวกริชโพสต์ ประจำจังหวัดพิษณุโลก ผู้ก่อตั้ง สำนักข่าวWiFi พิษณุโลก (WiFi news Phitsanulok) www.wifinews.9zean.com/blog/