พีอีเอ ชูลดใช้พลังงาน จัด PEA presents EcoLightTech Asia 2014

พีอีเอ ชูลดใช้พลังงาน จัด PEA presents EcoLightTech Asia 2014

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ ร่วมกับบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) พร้อมด้วยผู้ประกอบการแสงสว่างจากทั่วโลก จัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นรายได้ของประเทศ เตรียมพร้อมสู่ “ปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ” ที่กำลังจะมาถึง

เมื่อเร็วๆนี้ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 พร้อมด้วยผู้สนับสนุนและคณะผู้จัดงาน นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี. และผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลก พันธมิตรทางธุรกิจจากกว่า 100 บริษัท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน

นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า พีอีเอ ในฐานะผู้นำการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีหลอด LED และเป็นต้นแบบองค์กรประหยัดพลังงาน PEA Green Office ได้ดำเนินการรณรงค์และสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมาใช้หลอดประหยัดพลังงานในกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการพึ่งพาและนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งเป็นการช่วยลดปัญหาภาวะโลกร้อน

การจัดงานครั้งนี้ ได้รวบรวมนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ สินค้า บริการ และวิทยาการด้านการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่างที่มีคุณภาพสูงให้แก่ผู้ประกอบการไทย นำไปสู่การขยายตัวของตลาดผลิตภัณฑ์ LED ประสิทธิภาพสูงในประเทศไทยมากยิ่งขึ้น พีอีเอ คาดว่าจะมีผู้สนใจร่วมชมงานกว่า 5,000 รายจากทั่วโลก และเกิดมูลค่าการซื้อขายมากกว่า 5,000 ล้านบาท รวมทั้ง เป็นการช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และประชาชน ให้ได้มีโอกาสได้เข้าถึงเทคโนโลยีและวิทยาการด้านการประหยัดพลังงาน เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ภายในอุตสาหกรรมและองค์กร ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดต้นทุนการบริหารงาน ที่สำคัญยังช่วยกระตุ้นภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางเวทีการค้าและนวัตกรรมประหยัดพลังงานอย่างจริงจัง ตลอดจนส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและเป็นรากฐานของการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์ ผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) กล่าวว่า “ทีเส็ปในฐานะหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ ได้เห็นความสำคัญของการจัดงาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 และให้การสนับสนุนกิจกรรมการตลาดต่างประเทศ อาทิ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพื่อเจาะกลุ่มสมาคม สมาพันธ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดึงกลุ่มนักธุรกิจเข้าร่วมงานและทำการจับคู่ธุรกิจภายในงาน จากกลุ่มประเทศอาเซียนบวกหกและกลุ่มประเทศ BIMSTEC ภายใต้ แคมเปญ “Connect Businesses” รวมถึงแคมเปญ “Be My Guest” ที่ให้การสนับสนุนห้องพักสำหรับผู้ซื้อรายใหญ่จากทั่วโลก ตลอดจนการอำนวยความสะดวก ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ให้กับนักธุรกิจต่างชาติที่เข้ามาร่วมชมงาน 

ทีเส็ปหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสในการจับคู่ธุรกิจ เจรจาซื้อขาย และต่อยอดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ที่มาร่วมออกงานและร่วมชมงาน โดยคาดว่าจะสามารถดึงนักธุรกิจชาวต่างชาติได้กว่า1,100 คน คิดเป็นรายได้เข้าประเทศ 114 ล้านบาทโดยประมาณจากการใช้จ่ายทางตรงยังไม่รวมมูลค่าการซื้อขายภายในงาน”

นายศักดิ์ชัย ภัทรปรีชากุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท เอ็น.ซี.ซี. เปิดเผยว่า บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด หรือ นีโอ ในเครือกลุ่มบริษัทเอ็น.ซี.ซี. รับผิดชอบบริหารการจัดงานครั้งนี้ ได้ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ของ พีอีเอสอดคล้องกับแนวทางระดับสากล องค์การสหประชาชาติ ซึ่งได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2558 เป็นปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ หรือ International Year of Light and Light-Based Technologies  เพื่อกระตุ้นให้ประชาคมโลกตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีด้านแสงสว่างสำหรับการดำรงชีวิตปัจจุบันและอนาคต การจัดงานครั้งนี้ นำผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลกกว่า 100 ราย มาจัดแสดงผลงาน และเปิดเวทีการค้า เจรจาธุรกิจ นำไปสู่การประหยัดพลังงานและการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เตรียมพร้อมสู่ “ปีแห่งแสงสว่างและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ” ที่กำลังจะมาถึง

สำหรับไฮไลท์ที่น่าสนใจภายในงาน คือ Smart Lighting Showcase เป็นพื้นที่จัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแสงสว่างในหลากหลายรูปแบบ ผ่านห้องตัวอย่าง อาทิ ห้องพักโรงแรม และโชว์รูมรถยนต์ เป็นต้น  เพื่อเป็นแนวทางหรือตัวอย่างให้แก่ผู้สนใจนำไปประยุกต์ปรับใช้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกันนี้ ยังจัดให้มีการประชุมและสัมมนาด้านแสงสว่างประหยัดพลังงาน มากกว่า 15 หัวข้อที่น่าสนใจ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

งาน PEA presents EcoLightTech Asia 2014 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00-18.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ เป็นงานที่เน้นการเจรจาธุรกิจ แต่ในส่วนงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติ บุคคลทั่วไป สามารถรับฟังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ecolight-tech.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02 203 4261-62

 ABOUT THE AUTHOR

นักสื่อสาร รักการเขียน ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และเปิดใจยอมรับฟังทุกความคิดเห็น เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม ประสบการทำงานด้านการสื่อสารกว่า 18 ปี ทำงานด้านการสื่อสารและนิเทศศาสตร์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย