พี่น้องที่ดิน ทุ่งรักทอง ร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

พี่น้องที่ดิน ทุ่งรักทอง ร่วมกันจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน

วันนี้(6 เมษายน 2557) นายณภพ กวินสิทธิเดโช ได้จัดประชุมพี่น้องเครือข่ายที่ดิน ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง บ้านทุ่งรังทอง(ดำรินุเคราะห์) ณ อาคารประชุมศูนย์การเรียรรู้ชุมชนบ้านทุ่งรังทอง(ดำรินุเคราะห์) เพื่อร่วมกันจดแจ้งและจัดตั้ง สภาองค์กรชุมชนตำบลทุ่งรัง เพื่อร่วมการดำเนินกิจกรรมที่ดินภายใต้กระบวนสภาองค์กรชุมชนตำบล นับเป็นอีกตำบลหนึ่งที่ใช้พี่น้องเครือข่ายที่ดินมาร่วมกันจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบล ซึ่งขณะนี้จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีสภาองค์กรชุมชนตำบลที่จดแจ้งจัดตั้งแล้วจำนวน 48 สภาฯ และจะขยายต่อไปเรื่อยๆจนเต็มพื้นที่ เป้าหมายครบในปี 2560  การประชุมวันนี้มีคณะทำงานจังหวัดมาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้ากับพี่น้องเกี่ยวการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนด้วย

         บกเก้าแต้ม รายงาน

 ABOUT THE AUTHOR

การศึกษ ป.ตรี นิติศาสตร์ อาชีพหลัก เกษตรกร ทำสวนยางพารา ปัจจุบันเป็นคณะทำงานองค์กรชุมชนสุราษฎร์ธานี /คณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต 11 /ผู้สื่อข่าวชุมชนสุราษฎร์ธานี เคยเป็น บก.หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นฉบับหนึ่งของสุราษฎร์ธานีปัจจุบันลาออกแล้ว อุปนิสัยส่วนตัว รักความถูกต้องและเป็นธรรม ไม่เอาเปรียบใคร เกลียดที่สุด คนเห็นแก่ตัว