พื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอากาศเริ่มเย็นลงและลมกรรโชกแรง ชาวบ้านต้องหาเสื้อกันหนาวใส่และก่อไฟพิงคลายหนาวหลังอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่ามีความกดอากาศต่ำ และอากาศแปรปรวน บางพื้นที่มีฝนตก

พื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอากาศเริ่มเย็นลงและลมกรรโชกแรง ชาวบ้านต้องหาเสื้อกันหนาวใส่และก่อไฟพิงคลายหนาวหลังอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่ามีความกดอากาศต่ำ และอากาศแปรปรวน บางพื้นที่มีฝนตก

พื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอากาศเริ่มเย็นลงและลมกรรโชกแรง ชาวบ้านต้องหาเสื้อกันหนาวใส่และก่อไฟพิงคลายหนาวหลังอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่ามีความกดอากาศต่ำ และอากาศแปรปรวน บางพื้นที่มีฝนตก

                 พื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอากาศเริ่มเย็นลงและลมกรรโชกแรง หลังจากที่มีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา ว่าจะมีความกดอากาศต่ำ อุณหภูมิลดลงในหลายพื้นที่ และบางพื้นที่จะมีฝนตก ชาวบ้านจึงต้องหาเสื้อกันหนาวใส่และก่อไฟพิงคลายหนาว  โดยตั้งแต่ในช่วงบ่ายที่ผ่านมาในพื้นที่อำเภอพบพระก็มีฝนตกลงมาในพื้นที่เป็นเวลานานและ เริ่มมีลมพัดแรง ช่วงค่ำก็เริ่มมีอากาศเย็นลงและหนาวชาวบ้านตามชายแดนในพื้นอำเภอพบพระ บ้านเก้ารวมไทย และบ้านทหารผ่านศึก ตำบลรวมไทยพัฒนา อ.พบพระ จ.ตาก และอีกหลายๆตำบล หลายๆหมู่บ้าน..มีอากาศเย็นลงเช่นกัน

ภาพ / ข่าว ชวลิต วิกุลชัยกิจ

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป