พุทธศาสนิกชนชาวแม่สอดร่วมประกอบพิธีการเวียนเทียน ตามวัดต่างๆ ในอำเภอแม่สอด เนื่องในวันมาฆะบูชา เป็นจำนวนมาก

พุทธศาสนิกชนชาวแม่สอดร่วมประกอบพิธีการเวียนเทียน ตามวัดต่างๆ ในอำเภอแม่สอด เนื่องในวันมาฆะบูชา เป็นจำนวนมาก

พุทธศาสนิกชนชาวแม่สอดร่วมประกอบพิธีการเวียนเทียน ตามวัดต่างๆ ในอำเภอแม่สอด  เนื่องในวันมาฆะบูชา เป็นจำนวนมาก

                พุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวพม่าร่วมสืบสานขนบธรรมเนียมการฟังธรรมเทศนาและเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เนื่องในวันมาฆะบูชา ประจำปี2558 โดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนนับ 1,000 คน ที่บริเวณโดยรอบพระอุโบสถ กิจกรรมในวันมาฆะบูชาประจำปี 2558 โดยแต่ละวัดได้จัดกิจกรรม สวดมนต์ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อเผยแพร่พระธรรม คำสอน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสืบสานขนบธรรมเนียนประเพณีของพุทธศาสนิกชน 

                   วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ กลางเดือน 3 หรือประมาณราวเดือนกุมภาพันธ์ แต่หากเป็นปีอธิกมาส (ปีที่มีเดือน 8 สองหน) วันมาฆบูชาจะเลื่อนไปเป็น วันขึ้น 15 ค่ำกลางเดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม วันมาฆบูชา ย่อมาจากคำว่ามาฆปุรณมีบูชา” แปลว่า การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๓ ถือเป็นวันจาตุรงคสันนิบาต” แปลว่า การประชุมอันประกอบด้วยองค์ ๔ ซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล

/////////////////////////////////////////////////////////////// 

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป