พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา ในเขตพื้นที่ชายแดนแม่สอด จัดพิธี “แล้อุปั๊ดตะก่า เข้าพรรษา ค้นหาธรรม” ประจำปี 2558

พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา ในเขตพื้นที่ชายแดนแม่สอด จัดพิธี “แล้อุปั๊ดตะก่า เข้าพรรษา ค้นหาธรรม” ประจำปี 2558

พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา ในเขตพื้นที่ชายแดนแม่สอด จัดพิธี “แล้อุปั๊ดตะก่า เข้าพรรษา ค้นหาธรรม” ประจำปี 2558

 ที่วัดแม่ซอดน่าด่าน เลขที่ 95 (วัดเงี้ยวหลวง) ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก พุทธศาสนิกชนชาวไทย-เมียนมา ในเขตพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมจัดพิธี “แล้อุปั๊ดตะก่า เข้าพรรษา ค้นหาธรรม” ประจำปี 2558

“แล้อุปั๊ดตะก่า” เป็นประเพณีแห่รับข้าวพระพุทธของคนเชื้อสายไทยใหญ่ในแม่สอด คำว่า “แล้อุปั๊ดตะก่า” เป็นภาษาไทยใหญ่ หมายถึง คณะอุบาสกแห่รับข้าวพระพุทธจากผู้มีจิตศรัทธาถวายพระพุทธเจ้า ซึ่งจะจัดขึ้นในหนึ่งวันก่อนวันเข้าพรรษาของทุกปี ประเพณีนี้เป็นประเพณีของคนท้องถิ่นคนไทยใหญ่ (คนไต) กล่าวคือ คนไทยใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในทุกบ้านทุกหลังคาเรือน จะมีหิ้งพระพุทธรูปไว้ในบ้าน บูชาด้วยดอกไม้สด ธูป เทียน เป็นเครื่องสักการะ พิธี “แล้อุปั๊ดตะก่า” เป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาแต่ช้านาน ถือเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ โดยผู้เข้าร่วมในขบวนจะต้องเป็นชายที่นุ่งขาวเท่านั้น ห้ามมิให้หญิงเข้าร่วมแต่ก็สามารถเดินร่วมชมตามหลังขบวนได้ การแห่จะเป็นไปอย่างเรียบง่าย เป็นวัฒนธรรมและประเพณีที่สืบสานจากรุ่นสู่รุ่น ทำให้ประเพณีถวายข้าวพระพุทธ “แล้อุปั๊ดตะก่า” กลายเป็นเอกลักษณ์อันงดงามของชาวไทยใหญ่แห่งเมืองแม่สอด และจะจัดขึ้นในช่วงเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี///////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป