พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งงานบุญปริวาสกรรม

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งงานบุญปริวาสกรรม

พุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งงานบุญปริวาสกรรม

                หลังจากที่ทางวัดตรีรัตนารามโดยพระราชวีรากร เจ้าอาวาสวัดตรีรัตนารามได้ร่วมกับคณะศรัทธา

คณะกรรมการวัดตรีรัตนารามจัดงานบุญปริวาสกรรมของทางวัดตรีรัตนาราม ไปเมื่อวันที่ 9 – 18 มกราคม 2559 นั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันงานบุญปริวาสกรรมวันสุดท้าย ทางคณะศรัทธาพร้อมพุทธศาสนิกชนจึงได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งให้กับทางพระภิกษุสงฆ์จำนวน 155 รูป ก่อนที่ทางพระสงฆ์ที่ได้เดินทางมาร่วมงานบุญปริวาสกรรมจะเดินทางกลับไปยังวัดของตน และทางวัดตรีรัตนารามจะมีการจัดงานบุญปริวาสกรรมอีกครั้งใน วันที่ 9 – 18 มกราคม 2560 จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ทางคณะศรัทธาพร้อมพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีกรรมปริวาสกรรม ทำบุญตักบาตร  และเรียนเชิญคณะศรัทธาทำอาหารข้าวแกงถวายพระภิกษุสงฆ์และบวชชีพราหมณ์โดยพร้อมเพรียงกัน

*/////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป