พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรถือศีลกินเจในวันพระของเทศกาลเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรถือศีลกินเจในวันพระของเทศกาลเข้าพรรษา

พุทธศาสนิกชนเข้าวัดทำบุญตักบาตรถือศีลกินเจในวันพระของเทศกาลเข้าพรรษา

                                    พุทธศาสนิกชนในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอดเข้าวัดทำบุญตักบาตรถือศีลกินเจในวันพระของเทศกาลเข้าพรรษา ทำให้บรรยากาศตามวัดต่างๆอาทิวัดมณีไพรสณฑ์ วัดชุมพลคีรี ต่างเต็มไปด้วยผู้คนที่ให้ความสนใจเข้าวัดทำบุญตักบาตร ฟังธรรมเทศนา เนื่องในวันพระของช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ร้านค้าอาหารเจจึงขายดิบขายดีไปตามอนิสงห์ของวันพระ บางรายถือเอาช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ปฏิบัติธรรมรักษาจิตให้ผ่องใส อาทิการงดเหล้าเข้าพรรษา การถือศีลกินเจ การเข้าวัดทำบุญตักบาตรฟังธรรมในวันพระ คนไทยในอดีตจะใช้เวลาในช่วงเข้าพรรษา 3 เดือน ไปปฏิบัติธรรมที่วัด เป็นประจำทุกปี โดยปลดปล่อยวางภาระและหน้าที่ เพื่อพัฒนาจิตใจทำให้สังคมในอดีตมีปัญหาน้อย ในขณะที่ปัจจุบัน น้อยนักที่จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมอย่างจริงจัง โดยส่วนใหญ่จะไปติดอยู่ที่การทำบุญทำทาน โดยไม่ได้มีโอกาสสร้างกุศลให้เกิดขึ้นกับจิตใจของตนเอง

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป