พุทธศาสนิกชนในอำเภอแม่สอด เวียนเทียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม วันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนในอำเภอแม่สอด เวียนเทียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม วันอาสาฬหบูชา

พุทธศาสนิกชนในอำเภอแม่สอด เวียนเทียนสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม วันอาสาฬหบูชา 

            พุทธศาสนิกชนในเขตเทศบาลนครแม่สอด และตำบลใกล้เคียง ต่างร่วมกันเดินทางมาเวียนเทียนที่ทางวัดได้จัดขึ้น ในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งในปีพุทธศักราช 2558  นี้  ตรงกับวันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม ขึ้น15 ค่ำ เดือน 8 เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีงานของชาวไทย และประชาชนทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธ ทั้งนี้วันอาสาฬหบูชา ไม่เพียงแต่คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธเท่านั้น ที่เดินทางไปเวียนเทียนที่วัด ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกที่นับถือศาสนาพุทธ ต่างก็ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาเช่นเดียวกันกับประเทศไทย ซึ่งในวันอาสาฬหบูชานี้ ถือเป็นวันอาสาฬหบูชาของโลก และประชาชนที่นับถือศาสนาพุทธอีกด้วย  สำหรับการเวียนเทียนเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยอามิสบูชาและปฏิบัติบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนและปฏิบัติในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ได้แก่วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา อัฏฐมีบูชาและวันอาสาฬหบูชา  การเวียนเทียน เป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญ พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติด้วยความสำรวมเพื่อสร้างความเลื่อมใสศรัทธาให้เกิด ขึ้นแก่ผู้พบเห็น ทั้งชาวไทยที่นับถือศาสนาอื่น  และชาวต่างประเทศ

                                            ///////////////////////////////////////////////////////////////

 ABOUT THE AUTHOR

ข่าวสารในท้องถิ่น เหตุการณ์ใกล้ตัว เรื่องราวในชุมชน ข้อมูลเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก ประตูสู่พม่า อันดามัน อินเดีย ยุโรป